Thursday, December 20, 2012

Enjoying the Table Tennis in a CompanyI brought the table tennis bat and ball to play the table tennis but somehow I failed to implement it for around 5/6 months. (I was searching the partner for playing and also I was busy in project work.)

Luckily I got one friend and she was interested in learning the table tennis. I took that opportunity to start playing with table tennis. One other friend also said me that , he is also interested to learn so I got one more friend who can HELP me to play table tennis. While playing, I got 2 more friends who play table tennis and interested in it. 

After this group, I asked one of my friends from older project to come for playing and interestingly without caring the work load, he agreed to come with me to play the table tennis.

Now I am very happy to say that I have a team of 5 /6 members who can help me in playing table tennis.
(Earlier I was alone with 1 bat and ball)

Enjoy Now……..

Now I want to give the test of table tennis to all my team members, just for fun…..

Team should learn with you.I purchased the digital camera  4 years back. I practiced on it. I used it in many functions etc. Most of the time, I was the photographer. In my family, all other members (including my sister) had not much practice of using the camera. I never tried to teach them or gave them the chance intentionally.

Now the interesting incidence happened. In one of the functions, I was not in the role of photographer and I had to delegate that job to my family members. After the function, when I saw the photos, then I realized that some photograph’s are not as expected. 

Then I quickly realized that, this is my mistake only. I have not given then enough chance to practice the photography and I have not taken the considerable efforts to teach them what I know. 

It was the good learning lesson for me.

Thursday, March 8, 2012

बाजीराव पेशव्यांच्या लढाई वरील व्याख्यान आणि श्रोते

बाजीराव पेशव्यांच्या लढाई वरील व्याख्यान आणि श्रोते

पुण्याच्या केसरीवाड्या मध्ये परवा पालखेडच्या लढाई वर व्याख्यान होते. संध्याकाळी ६.३० ची वेळ. ७५ % लोक हे निवृत्त (वय वर्ष ६० आणि त्यावरील ) . हे लोक बघून मला फार वाईट वाटले. बाजीरावाचा पराक्रम हा तरुण आणि लहान मुलांनी ऐकावा आणि त्यावरून तसा पराक्रम करून दाखवावा हा माझ्यामानातील एक समज . थकलेले ते चेहरे बघून आणि त्यांचा व्याक्यानाला यायचा उद्देश काय असावा याचे माझे एक observation  असे कि कुठून तरी वेळ घालवणे , संध्याकाळाचे २/३ तास मस्त जातील म्हणून.

काही लोक उशिरा येत होते , हॉल भरला तरी तिथेच उभे राहून कुठे जागा मिळेल याचा शोध .
लोक लाज्जेस्तव काही तरुण बिचारे उठून या लोकांना जागा देत होते .

आता लोकांची मानसिकता इतकी वाईट कि समोरचा वक्ता बोलत असताना ८ वाजले आणि लढाई संपली असे सांगताच ५०/६०  एक  लोक उठून निघून गेले . वक्त्याला अजून बराच काही विश्लेषण करायचे होते पण हे लोक काहीही विचार न करता त्याच्यासमोरून जात होते. इतके दुर्दैवी दृश होते कि बस !मला वाटत होते कि हॉल चे दर बंद करावे (जसे सूर्याजीने सिहगडावरून  दोर कापले )
वक्ते सुधा काही फालतू नव्हते , एक होते निवृत्त मेजर  जनरल आणि एक होते इतिहास सैशोधक.

तात्पर्य काय तर विषय वेगळा , वक्ते वेगळे असा जर प्रकार असेल तर त्या व्याख्यानामधून जेवढा effect मिळायला पाहिजे तेवढा मिळत नाही आणि ज्याला खरच काही त्यातून घ्यायचे असेल तर त्यालाही ते  काही नीट मिळत नाही आणि २/३ तास सर्वांचा छान timepass होतो.


Tuesday, February 28, 2012

Two Different HR

Today I just clicked interesting thing.

There should be 2 different HR for 2 different activities/ Roles for an employee
The HR who is welcoming the employee should not be the HR which is going to say bye to the employee.

Wednesday, September 7, 2011

Effective use of Mobile + Internet combination into the area like Kokan

Sharing One experience :

I was about to start the journey from kokan to Pune by bike on last Sunday morning.

On 8.00 a.m. by brother told me that , look the road NH17 is blocked completely.

I got surprised by his news ,he was with me and we were in the village which is near to sea and the remote place but there was a n/w coverage.

He explained me that , “I am using mobile with internet with very low cost and I am currently login into the facebook and one of my friend has updated this message in facebook using mobile with sitting into the ST bus , by saying from last 3 hours there is a TRAFFIC JAM.

We called him and confirmed the news and after that we switched on the news channel and received the detailed news.

I became very glad to see the effective use of internet + mobile , and college students are using this in villages.

Wednesday, August 10, 2011

Importence on CCTV and Mobile Camera

CCTV and specially mobile camera's are becoming so common that we can easily capture the vedio's where some wrong is happening

Speicially in riots , roberry , in festivals were people takes advantage of crowed
We can use CCTV and mobile camera's very effectively to reduce the crime


RTI applicable for Exam Answer Sheets

Good News
RTI will bring transperency in education system also

Sunday, August 7, 2011

विठ्ठल कामत यांच्या IBN LOKAMAT वरील मुलाखतीमधील आवडलेले मुद्दे


काल विठ्ठल कामतांची मुलाखत ऐकली, आवडली आणि घेण्यासारखे  बरेच काही मिळाले.

तुम्हा जर धंद्यामध्ये जर मोठे यश मिळवायचे असेल तर तुमच्या  गीर्ह्यैकाला  तुम्हाला सगळ्यांपेक्षा वेगळे काहीतरी नक्कीच द्यावे लागेल. कारण सगळे जे करतात तेच जर तुम्ही केले तर त्यात विशेष काय ?

दूरदृष्टी महत्त्वाची आहे , १०/१५ वर्ष्यानी काय परिस्थिती असेल याचा नक्की विचार करावा लागेल.

विवेकानंदांचा एक विचार त्यांनी सांगितला , १ कुठलीतरी चांगली कल्पना घ्या आणि त्यासाठी आयुष्य झोकून द्या

काम काम आणि फक्त काम केल्याशिवाय यश नाही , १६ तास काम करणारे लोक आहेत

संभाषण कौशल्य वाढवण्याची आवश्यकता आहे

पूर्वी हॉटेल साठी मोक्याची जागा महत्त्वाची होती आणि आता जागेचे भाव इतके वाढले आहेत कि आता तुम्ही तुमच्या quality  वरून एखाद्या आड  बाजूला सुद्धा गर्दी खेचावी अशी तयारी हवी
तुम्हाला चांगले लोक मिळणार नाहीत तर तुम्ही तुमच्या वागण्यावरून , चांगुलपणा वापरून असलेल्या लोकांना चांगले बनवले पाहिजे


विठठलजी म्हणतात कि स्वयंपाक माझ्या रक्तात आहे. मनापासून तो करावा लागतो , crativity  पण आवश्यक आहे.

Wars are lost or win in the mind and not on the the battle field
तुम्हाला कशाला प्राधान्य द्यायचे ते ठरवावे लागेल
छंद सुद्धा आयुष्यात महत्त्वाचे आहेत
दिलेला शब्द , दिलेले वचन  पाळणे आवश्यक आहे
साधी राहणी , लोकांचे व्यवस्थापन , प्रामाणिकपणा , वक्तशीरपणा  हे गुण महत्त्वाचे आहेत  तसेच दिलेली जबाबदारी आपण टाळता कामा नये
चांगले लोक आपल्या सभोवती असले पाहिजेत
आपल्याला adjustment  करवी लागते आणि आपण ती करू शकली पाहिजे
मध्यमवर्गीय सामाज्याचे मध्यमवर्गीय गुण हे आयुष्याची क्रिकेट मधील मधली stump  असते ती नसेल तर bells  राहू शकत नाहीत
कोणी माणूस जर तक्रार करत असेल तर त्याला टाळू नका(तक्रार फालतू असली तरी   ) , त्याचे एकून घ्या आणि त्याला उत्तर द्या , त्यामुळे एका प्रकारे संबंध चांगले तयार होतात.
प्रामाणिकपण माणसाची प्रत बनवते  व ती अडचणीच्यावेळी मदतीला येते कारण मदत करणाऱ्याच्या मनात एका प्रकारचा विश्वास निर्माण होतो 

Wednesday, July 27, 2011

Some point which I liked and loved to learn from an interview

I listen the interview of Mr. Ram Pradhan on IBN LOKMAT , whose team has prepared the report on 26/11 attack on Mumbai

Some point which I liked and loved to learn are as follows

Slum area is a critical problem for Mumbai and major population live there are we don’t know and difficult to know the illegal activities which are happening there.

Attack cannot be possible without local support

CCTV installed but no one is monitoring those , then what is the use of CCTY?

Learning is that while inserting a system we need to put it fully and not 90% , if it is not a full system then o/p is 0

Control room which is a heart of police should be proper

Learning : you have to care your most imp / base part

We got a lot of information but are we are not acting on that info then it is a waste

Our eyes,ears, mind should be alert enough to understand the situation around us.

We can not become operation in teams by sending mails , papers to each other but we need to discuss and act on them

We need to change the system and not the people.

Someone need to monitor action plan then only we can get the results.

He speaks on NSG : He said NSG is ok but they are only for acting after attack , you need to work on the things before attack so that attack should not happen

Sit outside of the system to know the problems and do not just act but think more

Perception is needed --- who will attack in future ? How will he attack ?

He had done the report by actually observing the situation(e.g he went to police control rooms , went to hotels CCTV monitoring room , met a lot of people)

While building report ram pradhan coordinated with one more senior police officer to whome US team consulted for 9/11 discussion

Protection of life and property is the main task of home dept.

He thought on ,how to improve police force

Basic work of police – protection of life and property so Why other duties to police?

System failure should not happen

Action need to be taken on analysis done.

Work in a way that people should say that yes , they worked

Political questions should get solved politically.

No one can give guarantee about security but what can we do need to check .

Ground level intelligence was strength in Mumbai and which was power of Mumbai police and which is missing now a days

Monday, June 27, 2011

My Views ON my Social Work

I used to go in RSS and while speaking about RSS , we always say that , RSS does lot of great things , social activities and so on . If someone ask me the question that “you are a swayansevak of RSS ” and now tell me what have you done ?

The answer will be - “I have not done a single such activity that helped to the society”’

Now if want to do something, then what should I do to society ? Then people will start saying big task that normally gets highlighted into the media like go to slum area and do some clean up there, teach some good lession to their children , goto some hill and do some plantation etc.

These all are big activities and very difficult to achieve for me , Once we done plantation on one hill (with my mithi software company ) , after plantation I and may 90% people never went there again , then what is the use of that plantation? , Do the things which are not practical or natural will not survive.

Then one day I realize that near my apartment , there was one speed breaker on the road and in rainy season all the rain water got collected there because there was a speed breaker and there was no place for a water to move from there. Everyone was suffering by that situation but no one has taken initiative to give so space for a water to move.

I wanted to do it but I failed to do it. So if I failed to do such a small thing then how can I thing about doing the big things as a social work.

Then I realize that mo home is not clean , my society is not clean , the area where my society exist is not clean and we are thinking about the something outside of it .

So now I have decided clean your home first, then society and the area and after that only thing outside of it.

About Me

PUNE, MAHARASHTRA, India
From India,Working as a senior software engineer